la mirada

Registration / Rejestracja

Dear Milongueros, at this point we have reached the anticipated number of Participants. However, we are preparing a reserve list, from which we will invite you in the event that one of the already participating participants resigns from their place.

Kochani Milongueros, w tym momencie osiągnęliśmy przewidywaną liczbę Uczestników. Przygotowujemy jednak listę rezerwową, z której według kolejności będziemy Was zapraszać w przypadku, jeśli ktoś z już uczestniczących zrezygnuje ze swojego miejsca.


Dear Friends! As always we would like to create really nice event, full of good energy. That’s why we will take care to keep the balance 50/50 between Leaders and Followers. Registration is possible just for first 10 leaders and 10 followers solo, than for couples only. Here You can also choose a type of accommodation and add transfer from Airport if is needed.

Drodzy przyjaciele! Jak zawsze chcielibyśmy stworzyć naprawdę miłą imprezę, pełną dobrej energii. Dlatego zadbamy o równowagę 50/50 między liderami i obserwatorami. Rejestracja jest możliwa tylko dla pierwszych 10 liderów i 10 followerek solo, a później tylko dla par. Podczas rejestracji możecie również wybrać rodzaj zakwaterowania i dodać transfer z lotniska, jeśli zajdzie taka potrzeba.